Key Officials at State Marketing Offices

Name
Designation
Telephone(Office)
Fax/Email
Vijaywada, Andhra Pradesh
Sh.Madhusudhana Reddy Kypa
Sr. SMM
0866-2541518
9440629144
kmsreddy@kribhco.net
Hyderabad, Telangana
Sh.S Rami Reddy
Ch. SMM
040-66616755
9491399934
srsimhadri@kribhco.net
Patna, Bihar
Shri Hardam Singh
Sr. SMM
0612-2204180
9473199847
hardamsingh@kribhco.net
Chhattisgarh, Raipur
Sh.Mahipal Singh
Ch. SMM
0771-4265383
9425301390
mpsingh@kribhco.net
Gujarat, Ahmedabad
Sh.JJ Rupapara
Ch. SMM
079-26858218
8980802031
jjrupapara@kribhco.net
Chandigarh, Haryana
Sh.Sant Kumar
Ch. SMM
0172-2667722
9915717501
santkumar@kribhco.net
Bengaluru, Karnataka
Sh.H E Mariswamy
Sr. SMM
080-23635583/222635583
8095500555
hemariaswamy@kribhco.net
Mumbai, Maharashtra
Sh.C A Kulkarni
Sr. SMM
022-30286781
8411965053
cakulkarni@kribhco.net
Bhopal, Madhya Pradesh
Dr. Pradeep Kumar
Sr. SMM
0755-2574240
7471124796
pradeepkumar@kribhco.net
Bhubneshwar, Odisha
Sh.Arvind Singh
Ch. SMM
0674-2354405
9776554301
arvindsingh@kribhco.net
Chandigarh, Punjab
Sh.RPS Pundir
Sr. SMM
0172-2603520
8828024210
rpspundir@kribhco.net
Jaipur, Rajasthan
Sh. H S Ranwa
Sr. SMM
0141-2743690
9116002197
hsranwa@kribhco.net
Chennai, Tamil Nadu
Sh.S.Arunachalam
SMM
044-22500166
8939851560
arun@kribhco.net
Lucknow, U.P.
Dr.VK Tomar
Ch. SMM
0522-2306244
7991204001
vktomar@kribhco.net
Dehradun, Uttarakhand
Sh. Gajendra Singh
Ch. SMM
0135-2726904
7991204111
gajendrasingh@kribhco.net
Kolkatta, West Bengal
Dr N.K.S Chauhan
Ch. SMM
033-25344955
9830703407
nkschauhan@kribhco.net